Адреса, работно време, достапност во итни случаи

Германска Амбасада Скопје
ул. Леринска бр. 59
1000 Скопје

Тел.: (00389) 2 309 39 00
Факс: (00389) 2 309 38 99

Информации за прашања поврзани со визи по мејл: skop%27%diplo%27%de,visa

Телефонски информации за визи: (00389) 2 309 38 01
Понеделник до четврток: 14.00 - 15.30 ч.

факс виза: (00389) 2 309 38 88

Работно време на Амбасадата

понеделник до четврток: 08.00 ч. - 12.00 ч. и 14.00 ч. - 16.00 ч.
петок: 08.00 ч. - 12.00 ч.

Работно време на визниот оддел
понеделник до петок: 08.00 ч. - 10.00 ч.

Барања за виза за приклучување кон семејството се примаат исклучиво во понеделник, среда и четврток и само со предходно договорен термин преку Колцентарот (058058777)!

Издавање на визи:
понеделник до четврток: 14.00 ч. - 16.00 ч.

Во итни случаи надвор од работното време можете да се обраќате до Амбасадата. За таа цел слушнете ја пораката на телефонската секретарка (00398) 2 309 39 00, која ќе Ви го соопштува бројот на дежурниот службеник. Ве молиме за разбирање дека тоа важи само за исклучителни случаи кои не дозволуваат одлагање. Работи поврзани со визи не можат да бидат обработени надвор од регуларното работно време на Амбасадата.

Адреса, работно време, достапност во итни случаи

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Skopje