Adresa, oraret e hapjes, mundësi kontakti me Ambasadën në rast urgjence

Adresa

Ambasada e Republikës Federale të Gjermanisë
Rr. Lerinska nr. 59
1000 Shkup

Maqedoni

Oraret e hapjes dhe mundësi kontakti me Ambasadën

E hëne – e enjte: 08.00 – 12.00 dhe 14.00 – 16.00
E premte: 08.00 – 12.00.

Теl.: (00389) 2 309 39 00
Telefaks: (00389) 2 309 38 99

Email: skop%27%diplo%27%de,info

Oraret e hapjes dhe mundësi kontakti me zyrën për viza

Parashtrimi i kërkesave për viza:
E hënë – e premte: 08.00 - 11.00.

Kërkesat për viza afatgjate (bashkim familjar, viza pune/praktikë, studime, Au-Pair dhe kurse gjuhe) pranohen vetëm të hënave, mërkurave dhe të enjteve, dhe vetëm me termin të cakuar paraprakisht përmes qendrës telefonike (Call-Center).

Caktim terminesh përmes qendrës telefonike:

Tel.: 058-058-777 (vetëm nga Maqedonia)

Tërheqja e vizave:

E hënë – e enjte: 14.30 – 15.30
E premte: 12:00 – 13:00


Informata telefonike lidhur me vizat: (e hënë – e enjte: 14.00 - 15.30)

Tel.: (00389) 2 3093 801

Telefaksi / viza: (00389) 2 3093 888Oraret e hapjes dhe mundësi kontakti me zyrën për pasaporta dhe zyrën konsullore

E hëne – e enjte: 08.00 – 11.00 dhe 14.00 – 15.00
E premte: 08.00 – 12.00.

Telefaks: (00389) 2 309 38 99


Kontakti në rast urgjence

Në rast urgjencash mud të lidheni me Ambasadën jasht orarit zyrtar. Për këtë qëllim duhet ta dëgjoni porosinë e përgjigjedhënësit telefonik (00389) 2 309 39 00, ku do të informoheni për numrin e nëpunësit kujdestar. Ju lutemi për mirëkuptim, se kjo vlen vetëm për raste të cilat nuk nund të shtyhen. Çështjet lidhur me viza nuk mund të shqyrtohen jasht orarit zyrtar të Ambasadës.