Стартуваше нова хотлајн-линија за меѓународни стручни лица!

Logo der Hotline Arbeiten und Leben in Deutschland Зголемување на сликата (© BMI)

Сојузната влада испраќа сигнал за добредојде