Информации на конзуларниот оддел и визни одредби

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА во врска со визите

Ве информираме дека амбасадата  во интерес на време, нема посебно да одговара на прашања кои веќе ги содржи овој информативен лист. Колку време ќе трае обработката на моето барање? Амбасадата не мо...

Schengenvisum

Визи: Онлајн-закажување на термин за поднесување на барање за виза! // Viza: Caktimi i termineve tani vetëm në mënyrë elektronike

Од 28.01.2017 Амбасадата го промени закажувањето на термин за поднесување на национална виза. Сега имате можност во секое време да ги внесете Вашите податоци во предвидената листа за регистрација на т...

Визни одредби

Барања за визи за престој од повеќе од 90 дена (на пример приклучување кон семејство- фамилијарна, за студирање, за склучување брак, за работна виза и за чување деца -Au-Pair-) се примаат само од понеделник до четврток од 08:00 до 11:00 часот со претходно закажан термин, кој се закажува електронски!

Такса за виза

Ein Wähler gibt im Konsulat seinen Fingerabruck ab

Информационен систем за визи

Од 25. септември 2014 г. визниот оддел при германската Амбасада е приклучен кон Информациониот систем за визи (VIS). Тоа значи дека од сите подносители на барање за Шенген-виза се земаат отпечатоци на прсти.

На македонските државјани кои поседуваат биометриски пасош и понатаму не им треба виза за престој до 90 дена (посета, деловно патување, туризам).

Ein Beamter der Bundespolizei gibt einem Passagier im Düsseldorf International-Flughafen nach einer Ausweiskontrolle den Reisepass zurück.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ОД ОДДЕЛ ЗА ВИЗИ

Македонски државјани, кои патуваат со биометриски македонски пасош во шенген-зоната на посета или како туристи, треба да внимаваат на следното: 

Согласно член 5 став 1 од шенгенскиот граничен кодекс се смени начинот на пресметување на дозволениот престој како во рамки на шенген визата, така и кај безвизното патување на лица од трети држави. Наместо досегашниот начин на пресметување на дозволениот законски престој од „90 дена за 6 месеци“, кој почнуваше да се пресметува од денот на влез во земјата, отсега ќе има флексибилно пресметување на деновите на престој, односно при влезот во шенген зоната ќе се проверува колку од дозволените „90 дена престој во период од 180 денови“ се искористени во минатото.

Начинот на пресметка на времето на престој според новата метода изработен од сојузнатата полиција (алтернативно и според досегашната одредба) во кратка иднина може да се најде на посебен линк, кој ќе го активираме тука после неговото официјализирање.

Ви посакуваме безбедно патување

Ваш оддел за визи

ВАЖНО: Биометриски фотографии за аплицирањето!!!

Фотографијата треба да ги исполнува следните услови:
- Лицето треба да биде сликано од напред/фронтално
- Фотографијата треба да има димензии од 45 мм висина и 35 мм ширина.
- Очите мора да се отворени и јасно видливи
- Лицето треба да биде во центарот на фотографијата.
- Позадината мора да е бела.
Поопширни информации Ви нуди следниот линк.

Информации на конзуларниот оддел и визни одредби

Ein Beamter der Bundespolizei gibt einem Passagier im Düsseldorf International-Flughafen nach einer Ausweiskontrolle den Reisepass zurück.

Адреса, работно време и достапност во итни случаи

Deutsche Botschaft

Сина карта ЕУ

Make it in germany

Поедноставено вработување за високо квалификувани кадри во Германија Заклучно со 1 август 2012 година се олеснети законските предусловите за стекнување работен однос на високо квалификувани стручни л...