Информации на конзуларниот оддел

Ein Wähler gibt im Konsulat seinen Fingerabruck ab

Информационен систем за визи

Од 25. септември 2014 г. визниот оддел при германската Амбасада е приклучен кон Информациониот систем за визи (VIS). Тоа значи дека од сите подносители на барање за Шенген-виза се земаат отпечатоци на прсти.

На македонските државјани кои поседуваат биометриски пасош и понатаму не им треба виза за престој до 90 дена (посета, деловно патување, туризам).

Ein Beamter der Bundespolizei gibt einem Passagier im Düsseldorf International-Flughafen nach einer Ausweiskontrolle den Reisepass zurück.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ОД ОДДЕЛ ЗА ВИЗИ

Македонски државјани, кои патуваат со биометриски македонски пасош во шенген-зоната на посета или како туристи, треба да внимаваат на следното: 

Согласно член 5 став 1 од шенгенскиот граничен кодекс се смени начинот на пресметување на дозволениот престој како во рамки на шенген визата, така и кај безвизното патување на лица од трети држави. Наместо досегашниот начин на пресметување на дозволениот законски престој од „90 дена за 6 месеци“, кој почнуваше да се пресметува од денот на влез во земјата, отсега ќе има флексибилно пресметување на деновите на престој, односно при влезот во шенген зоната ќе се проверува колку од дозволените „90 дена престој во период од 180 денови“ се искористени во минатото.

Начинот на пресметка на времето на престој според новата метода изработен од сојузнатата полиција (алтернативно и според досегашната одредба) во кратка иднина може да се најде на посебен линк, кој ќе го активираме тука после неговото официјализирање.

Ви посакуваме безбедно патување

Ваш оддел за визи

ВАЖНО: Биометриски фотографии за аплицирањето!!!

Фотографијата треба да ги исполнува следните услови:
- Лицето треба да биде сликано од напред/фронтално
- Фотографијата треба да има димензии од 45 мм висина и 35 мм ширина.
- Очите мора да се отворени и јасно видливи
- Лицето треба да биде во центарот на фотографијата.
- Позадината мора да е бела.
Поопширни информации Ви нуди следниот линк.

Такса за виза

Патарина за товарни возила!

Од 1 август 2012 година прописите за плаќање патарина за товарни возила во Германија се променуваат! Информирајте се тука!

Информации на конзуларниот оддел и визни одредби

Ein Beamter der Bundespolizei gibt einem Passagier im Düsseldorf International-Flughafen nach einer Ausweiskontrolle den Reisepass zurück.

Адреса, работно време и достапност во итни случаи

Deutsche Botschaft

Сина карта ЕУ

Make it in germany

Поедноставено вработување за високо квалификувани кадри во Германија Заклучно со 1 август 2012 година се олеснети законските предусловите за стекнување работен однос на високо квалификувани стручни л...