Визни одредби за престој подолг од 90 дена

Барања за визи за престој од повеќе од 90 дена (на пример приклучување кон семејство- фамилијарна, за студирање, за склучување брак, за работна виза и за чување деца -Au-Pair-) се примаат од понеделник до петок само со претходно закажан термин, кој се закажува електронски !

закажете термин...

Streichholzfamilie, (c) colourbox.com

Внимание: Новости при доселување на брачниот другар од странство во Германија!

Законот за спроведување на прописите на Европската Унија во врска со азил и престој стапи во сила на 28 август 2007 година.
Со овој закон, законската одредба за брачните другари кои се доселуваат во Германија (§§ 28, 30 AufenthG) се промени.
Од посебна важност е одредбата за доказ за основни познавања на германскиот јазик.

Füller

Образец за поднесување на барање за национална виза (престој подолг од 90 дена)

Од 01.07.2015 ќе се примаат само новите барања за подолг престој, кои можат бесплатно да се симнат од веб страната на Германска амбасада Скопје (www.skopje.diplo.de).

Bankkonto

Opening a limited-withdrawal bank account

With a limited‑withdrawal bank account you can provide evidence during the visa application process that you have adequate financial resources.

Упатства