Конкурси и посебни програми за македонски претприемачи/претпријатија

Стипендиската програма на Германското стопанство

Во рамките на стипендиската програма, млади дипломци и студенти од Западниот Балкан учествуваат во три до шестмесечна пракса во водечки германски претпријатија.

Поопширни информации Ви нуди следниот линк.

Конкурси и посебни програми за македонски претприемачи/претпријатија

Photovoltaik-Solarzellen auf dem Dach zur Stromerzeugung