Истражување и технологија

Повеќе од половината на индустриското производство во Германија денес е концентрирана на истражувачко и развојно интензивните индустрии. Овде сакаме да Ве информираме за најважните германски истражувачки установи.

Research in Germany

Research in Germany

Откривајте ја Германија како локација на науката и истражувањето и информирајте се за можностите за соработка со германските истражувачки, научни и универзитетски центри!