Култура и образование

Internationales Parlaments-Stipendium (IPS)

Меѓународната парламентарна стипендија на Германскиот Бундестаг

Секоја година, Гермнаскиот Бундестаг заедно со трите Берлински универзитети на млади луѓе им дава прилика да се запознаат со процесот на политичкото одлучување и да стекнат практични искуства во областа на парламентарното работење. Програмата ИПС трае вкупно пет месеци. Суштината на програмата е 15неделна пракса кај еден пратеник на Германскиот Бундестаг. Дипломирани младинци со добро познавање на германскиот јазик се повикуваат да конкурираат за оваа стипендија.

Рокот за пријавување завршува секогаш на 30 јуни. Апликациите треба да се достават исклучиво по електронски пат до Амбасадата на СР Германија: skop%27%diplo%27%de,info!

Програмата за зачувувањето на културното наследство на Сојузното министерство за надворешни работи

Сојузна Република Германија од 1981 година во рамките на посебна програма го поддржува зачувувањето на културното наследство ширум светот

Наредниот линк Ви дава пооширни информации за оваа програма.

Билатералните културни односи

Тука ќе Ви ги претставиме културните односи меѓу Германија и Македонија

Helle Köpfe

Студирање во Германија

Германија како место за студирање се стекнува со се поголема привлечност: дипломи кои се меѓународно ориентирано, на пример Bachelor или Master, можности за студирање на англиски јазик, еден систем, кој ги овозможува акумулацијата и тансферот на студиските и испитните капацитети.

Deutsche Sprache

Германски јазик - Јазикот на идеите

Информации за луѓе кои што во 21-иот век сакаат да бидат на врвот.

Култура и образование

Operette "Die Blume von Hawaii"

Канцеларијата на Goethe-Institut во Скопје

Grünes Logo des Goethe-Instituts

Experience Germany Refreshed, mobile and highly interactive – deutschland.de has a new face to it

Discover topics, find information, view videos , take part in the Germany Quiz and in online voting, interact with others: If you want to understand what makes Germany tick and what Germany is busy talking about, then visit deutschland.de and its social-media channels .

The Deutschland portal has a new face: young, refreshed, mobile and highly interactive.

500th anniversary of the Reformation

Aufgeklappte Ortenburg-Bibel im Deutschen Historischen Museum

Five hundred years ago, on 31 October 1517, legend has it that theology professor Martin Luther nailed his 95 theses to the door of All Saints’ Church in Wittenberg. The posting of these theses in Wittenberg marks the beginning of the Reformation. The far reaching theological, cultural and political consequences of the Reformation make its anniversary in 2017 not only a church affair, but a central global event in cultural history.