Германски јазик - Јазикот на идеите

Постојат многу причини зашто се исплатува да се учи германски. Најважните причини се:

  • Германија, не само што е најголемата земја извозничка на светот, туку е и најголемиот економски и трговски партнер на Македонија. Оној кој зборува и разбира германски, ги подобрува своите шанси да профитира од билатералната трговија.

  • Германците се светските шампиони во однос на патувања; познавања на германскиот јазик може да бидат корисни и за македонскиот туризам.

  • Германскиот јазик е оној мајчин јазик кој најмногу се говори во Европската Унија, а и е еден од трите најважни јазици во органите на Европската Унија.

  • Германскиот јазик е важен јазик во областите наука и култура (18 % од сите книги ширум светот се издаваат на германски јазик; германскиот јазик е на второ место во однос на употреба во науката; германскиот јазик е јазикот на Гете, Ниче и Кафка, а и Моцарт, Бетховен, Фројд и Ајнштајн зборуваа германски)

  • И конечно: Изучувањето на германскиот јазик не е потешко од многу други јазици!
Deutschunterricht

Германскиот јазик во светот

Германскиот јазик отвора перспективи и врати кон Германија. Германскиот јазик нуди можности за образование во еден од најдобрите образовни системи ширум светот. Германскиот јазик е клучот кон германската литература, музика, филозофија и наука.

Испити за Германската Јазична Диплома II на Конференцијата на министрите за култура во Национална и Универзитетска Библиотека „Св. Климент Охридски„ во Скопје

Германската Јазична Диплома II (DSD II) може да се стекне од ученици во странство како доказ за познавање на германскиот јазик. Се испитуваат вкупно четири вештини во четири испитни делови: читање, сл...

Канцеларијата на Goethe-Institut во Скопје

Grünes Logo des Goethe-Instituts

Јазикот ги поврзува луѓето во Европа! - Покана на програма за јазични курсеви во Германија

Logo des Europanetzwerk Deutsch

„Програмата Германија на Министерството за надворешни работи во соработка со Гете-Институтот се однесува на повисоки службеници од министерствата на земјите-членки и на партнерските земји на ЕУ и нуди екслкузивен курс по германски јазик во Германија.

Програмата опфаќа општи и стручни интензивни курсеви по германски јазик поврзани со политички и економски теми.

Online courses in higher education

Studium Dozent

Starting mid-October, Berlin-based iversity.org, a platform for academic online teaching, will offer its first Massive Open Online Courses, known as “MOOCs”. Courses are taught by renowned German and international faculty and are available to students worldwide, for free.

Јазикот на идеите

Logo "Deutsch - Sprache der Ideen"

Дознајте повеќе за иницијативата на германското Министерство за надворешни работи за унапредувањето на германскиот јазик ширум светот!