Импресум/Заштита на податоци

Објаснување во врска со преземањето и користењето на личните податоци

При секое отворање на интернет понудата на Министерството за надворешни работи на Германија од страна на некој корисник како и при секое симнување на некој фајл, привремено се зачувуваат и обработуваат податоци во записнички фајл за тоа отворање односно симнување.

Пред зачувувањето секој податок се прави анонимен со менување на ИП-адресата.

Следните податоци се зачувуваат:

  • Анонимната ИП-адреса
  • Датум и време
  • Страницата што се отвора/името на фајлот кој се симнува
  • Пренесената количина на податоците
  • Информација, дали отворањето/симнувањето било успешно.

 

Овие податоци се користат исклучиво за статистички намени и за подобрување на понудата, а се потоа се бришат.

Пренесување на трети лица или друг вид на користење нема.

При отворањето на поединечни страници се користат таканаречени „cookies„ за да се олесни навигацијата. Овие „cookies„ не содржат лични податоци и се уништуваат по завршувањето на посетата на страницата. Не се користат техники како Java-Applets или Active-X-Controls кои би овозможиле да се следат корисничките навики на корисникот.

Поштенските адреси и мејл адресите што ги оставате во врска со прашања или нарачки на информативен материјал, исклучиво се користат за кореспонденцијата, односно за испораката.

Интернет-понудата на Германската амбасада во Скопје се издава од страна на секторот за печат.

Упатства за користење

Содржините на овие интернет-страници се правно заштитени. Се внимава на вистинитоста, актуелноста, целосноста и разбирливоста на овде објавените содржини. Содржините на овие страници континуирано се а...

Редакција и техника

Одговорни лица:
г-н Марко Акватичи
г-ѓа Хајке Јовески

Амбасада на Сојузна Република Германија Скопје
ул. Леринска 59
1000 Скопје, Македонија
Тел.: 00389 2 309 39 00
Факс: 00389 2 309 38 99
E-Mail: skop%27%auswaertiges-amt%27%de,info

Дизајн и техничка обработка