Конкурс за проекти на Фондацијата „Schüler helfen leben" во Македонија

2.11.2017
Logo Schüler helfen Leben Зголемување на сликата (© SHL)

Фондацијата поддржува проекти во Југоисточна Европа во областите образование, младински активизам, социјална инклузија на маргинализираните групи, мир и менаџмент на конфликти.

Фондацијата распишува конкурс за проекти за 2018 година и за Македонија и невладиниот сектор е поканет да поднесе барања за проекти до 18 декември 2017 година.

Сите потребни информации околу конкурсот може да ги најдете тука .

© Германска амбасада Скопје

Конкурс за проекти на Фондацијата „Schüler helfen leben" во Македонија

Bildung und Erziehung sind Hauptbereiche der Stiftungsarbeit