Курсеви по менаџмент на животната средина на Техничкиот универзитет во Дрезден

14.3.2017
Centre for International Postgraduate Studies of Environmental Management Зголемување на сликата (© CIPSEM)

По налог на Сојузното министерство за животна средина, заштита на природата, градежништво и безбедност на реакторите и во соработка со UNEP и UNESCO, Техничкиот универзитет Дрезден организира курсеви за усовршување во областа на животната средина за експерти од земјите во развој и транзиција.
Сојузното министерство става на располагање стипендии за оваа програма.

Целната група на оваа програма се, пред сé, идни раководни личности од владини и невладини организации.

Поопширни информации во врска со програмата може да најдете тука и на линковите десно.

© Германска амбасада Скопје

Курсеви по менаџмент на животната средина на Техничкиот универзитет во Дрезден

Erdkugel