Поддршка за проект за зајакнување на новинарството во руралните средини

24.8.2017
Потпишување на договорот во амбасадата Зголемување на сликата (© Германска амбасада Скопје)

На 24 август амбасадорот Герберих и директорот на Асоцијацијата „Сакам да кажам, Горан Михајловски, потпишаа договор за поддршка на проект за развивање и зајакнување на новинарството во руралните средини со особен акцент врз проблемите на локалното население.

Потпишување на договорот во амбасадата Зголемување на сликата (© Германска амбасада Скопје)
© Германска амбасада Скопје

Поддршка за проект за зајакнување на новинарството во руралните средини

Deutsche Botschaft Skopje