Актуелни соопштенија и медиумски архив на амбасадата 2017

25 години германско-македонска соработка

7.12.2017 | Германска амбасада Скопје
Logo 25 Jahre deutsch-mazedonische Zusammenarbeit

На 6 декември 2017 г. Германската амбасада во Скопје заедно со германските партнери, институции и фондации застапени во Македонија, го прослави јубилејот „25 години германско-македонска соработка“. З...

Доделување на DSD-дипломите во DSD-училиштата во Скопје

13.11.2017 | Германска амбасада Скопје
Доделување на дипломите

На 7 и на 9 ноември 2017 г. беа доделени годинeшните дипломи за познавање на германскиот јазик DSD I во училиштата, каде што постои можност да се полага тој испит. Директорот, професорите, координатор...

Германско-француска комеморација на 11 ноември во Битола и Прилеп

13.11.2017 | Германска амбасада Скопје
Gedenken und Erinnern

По повод „Volkstrauertag“ (Денот на народна жалост) и "Commémoration du 11 novembre 1918" (Денот на примирјето од Првата светска војна) амбасадите на Сојузна Република Германија и Република Франција з...

Конкурс за проекти на Фондацијата „Schüler helfen leben" во Македонија

2.11.2017 | Германска амбасада Скопје
Logo Schüler helfen Leben

Фондацијата поддржува проекти во Југоисточна Европа во областите образование, младински активизам, социјална инклузија на маргинализираните групи, мир и менаџмент на конфликти. Фондацијата распишува ...

Важна информација во врска со работни визи! Informacione të rëndësishme për vizat e punës!

19.10.2017 | Германска амбасада Скопје
Achtung

„Информациите, дека од 01.01.2018 г. ќе влезе во сила нов закон, кој ќе овозможи лица коишто не се граѓани на ЕУ да може да се вработат под исти услови како граѓаните од ЕУ, не се точни.  Ве молиме да...

Советодавни денови на Германскиот пензиски фонд во Македонија

12.10.2017 | Германска амбасада Скопје
Eine Parkbank in der Sonne mit Senioren besetzt

На 7 и 8 ноември 2017 г. службеници од Германскиот фонд за пензиско осигурување ќе одржат советодавни денови во Македонија. Лица, кои работеле во ПЈР Македонија и/или во Германија, ќе имаaт можност д...

Прием по повод Денот на германското единство

3.10.2017 | Германска амбасада Скопје
Empfang zum Tag der Deutschen Einheit

Амбасадата на 3 октомври го одбележa Денот на германското единство со свечен прием, на кој беа поканети многубројни гости од политиката, стопанството, културата и од дипломатскиот кор во Македонија. ...

Амбасадорот Герберих одржа поздравен говор по повод официјалниот почеток на програмата „Дуално Образование”

28.9.2017 | Германска амбасада Скопје
Проект Дуално образование

Овој тригодишен проект за дуално стручно образование ќе се спроведува со германска експертиза и поддршка од страна на германскиот експерт за стручно образование г-дин Тобиас Боле, ангажиран од страна ...