Informacione të zyrës konsullore Informacione të zyrës konsullore

Pyetjet e parashtruara më së shpeshti

Ambasada njofton se pyetjeve të mëposhtme nuk do tu përgjigjet përmes e-mailit ose telefonit. Sa zgjatë periudha e shqyrtimit të kërkesës time? Ambasada, për fat të keq, nuk mund të jep të dhëna t...

Rregullat për viza

Kërkesat për qëndrim të përhershëm (viza familjare,për martesë, për studime, viza pune, dhe viza për Au-Pair pranohen vetëm te hënën, të mërkurave dhe te enjten, dhe vetëm pas caktimit paraprak të terminit

Achtung

Informacione të rëndësishme për udhëtim pa vizë në Republikën Federale të Gjermanisë dhe shtete tjera të Schengen-it!

Të lexohet patjetër para nisjes në rrugë!

ME RËNDËSI: Fotografi biometrike gjatë aplikimit!!!

Fotografia duhet t'i plotësojë kushtet vijuese:

- Duhet të fotografohet pjesa ballore / frontale e fytyrës.
- Dimensionet e fotografisë duhet të jenë 45 x 35 mm.
- Sytë duhet të jenë të hapur dhe të shihen qartë.
- Fytyra duhet të jetë në qendër të fotografisë.
- Sfondi duhet të ejtë i bardhë.
Informata më të hollësishme mund të gjeni në linkun:

Informacione të zyrës konsullore - Rregullat për viza

Ein Beamter der Bundespolizei gibt einem Passagier im Düsseldorf International-Flughafen nach einer Ausweiskontrolle den Reisepass zurück.

Adresa, oraret e hapjes, mundësi kontakti me Ambasadën në rast urgjence

Deutsche Botschaft